• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/kirmizicember/
                                       BAĞIŞBAĞIŞ
        
    
Quan Yin

Bugün, Quan Yin’in (Kwan Yin ya da Quon Yin olarak da yazılır) enerjisine hoşgeldin demenizi rica ediyoruz. Quan Yin… Dişi frekansların saflığı anlamına gelir. Quan Yin bir kişi değildir, deyim yerindeyse. O arketipsel bir enerjidir. Ama yaşam doludur… Gerçekten. O sevgi ve şefkat ve merhamet doludur.

Quan Yin, yaşamış (yaşayan) birçok varlıkta bedenlenmiştir, bunların arasında Meryem… Sophia… Ve çok, birçokları vardır… Öncelikle de kadın bedeninde, dişil kapta bedenlenmiştir. Ama Quan Yin zaman zaman eril enerjide de bedenlenmiştir.

O şimdi Uyumlu Birleşme’den sonra – ve ancak Uyumlu Birleşme’den sonra – yeni bir biçimde gelmektedir. Oo, o çevredeydi. Quan Yin’in, karma döngüsünde, yaşam döngüsünde insan bulunduğu sürece Dünya enerjilerinde kalmak vaadi (taahhütü, kararı) vardı. Hepiniz şimdi Uyumlu Birleşme’den geçtiğiniz için… Onun enerjileri şimdi yepyeni ve çok güçlü bir biçimde gelebilmektedir. O şimdi buraya, ister erkek, ister kadın olun, gelmektedir.

O beyaz lotüs (nilüfer çiçeği) ile simgelenmektedir. O 33 sayısı ile simgelenmektedir. Eğer son zamanlarda bu sayıyı gördüyseniz, Quan Yin ve Quan Yin enerjisi hemen yanı başınızda demektir. O bir kap olarak, besleyen enerji olarak, doğuran enerji olarak simgelenmektedir. O şefkat ve merhametin özüdür. Ve o bugün bizim alanımızda çok mevcuttur.

Söylediğimiz gibi, Quan Yin enerjisi her birinizde bedenlenebilir. O bir kişi değildir. O, yaratılmasına yardımcı olduğunuz ve mevcudiyetini Yeshua’dan 2500 yıl kadar önce bildirmeye başlayan arketipsel bir enerjidir. Ama Dünya üzerindeki mevcudiyetini, Yeshua gittikten 400 yıl kadar sonra çok güçlü biçimde bildirmiştir.

Quan Yin, söylediğimiz gibi, çok, çok fiziksel varlıkta bedenlenmiştir, ama şimdi bu enerji kullanılır haldedir. Bunun, bir anlamda, zaten her birinizin içinde olan bir enerji olduğunu söyleyebilirsiniz. Quan Yin, dişil frekans, yaşam kabıdır. Ve her şeyden çok, Quan Yin’in Yeni Enerji’nin enerjisi olduğunu, Yeni Enerji’nin doğuran, yaratıcılığın kabı olan bölümünün enerjisi olduğunu söyleyebilirsiniz. O şimdi geliyor… Bazılarınızda uyuşuk, diğerlerinde de oldukça aktif bir halde.

Biz burada – nasıl desek – hiç kimseyi utandırmak istemiyoruz….ama eğer Quan Yin’i bugün burada hissetmek, ve görmek, ve dokunmak, hatta belki de özünü koklamak istiyorsanız, bunu sergilemeyi kabul etmiş olan – nasıl desek – buna izin vermiş olan biri var, çünkü o bu enerjiyle çok yakından çalışmaktadır. Eğer Quan Yin’in sevgisini ve şefkatini görmek ve hissetmek istiyorsanız, üstatla konuşun, “Nefes Doktoruyla” (Dr. Norma Delaney’i kastediyor. Çvr.: toplantılarda nefes çalışmasını yaptıran hanım), çünkü onlar çok uzun süredir birlikte çalışıyorlar. O, o Nefes Doktoru, Quan Yin’i kendi içinde bedenlemiştir.

Hepiniz bu potansiyele sahipsiniz. Hiç kimse için özel değildir. Herkesin, şefkat ve merhameti bedenleme potansiyeli vardır. Herkes beyaz lotüsün enerjisini, aynı zamanda Yeshua’nın sayısına tekabül eden 33 enerjisini getirme potansiyeline sahiptir. Ve bu da size bir şey söylemelidir.

Quan Yin bugün geliyor ve burada olmaktan çok mutlu. Her birinizle ve hepinizle olmaktan çok mutlu. O bir rehber değildir, sevgili dostlar. O sizin yerinize yapamaz. Ama sizin bir parçanız, dişil frekansınız olabilir.

Onun bugün burada bizimle olması çok önemlidir. Ve bu, birkaç gün önce dünyanın her yanından küçük bir Shaumbra grubuyla yaptığımız toplantının bir parçasıdır. Onlar kutlamak ve dans etmek ve yemek için bir araya geldiklerini sandılar. Oysa Yeni bir Enerji’yi getirmek, onu demirlemek için toplanmışlardı.

Onlardan birçoğu bugün dağın tepesindeki bu odadadır, çünkü geri kalan Shaumbra adına bu enerjinin demirlenmesine yardımcı oluyorlar. Buraya neden çağrıldıklarını biliyorlar. Neyi demirlemeye yardımcı olduklarını biliyorlar. Birçoğu, son birkaç gündür çevrelerinde çalışan bir enerjinin varlığını fark ettiler. Ve gerçekten, o Quan Yin’dir.

Peki, o neden şimdi geliyor? Neden birkaç gün önceki Şimdi’de Shaumbra toplantısı yaptık? Yeni Enerji’nin şimdi sizin kullanılır hale gelen çok ilginç dinamiklerini ortaya çıkartmak için. Ama onun demirlenmesi gerekir. Demirlenmesi gerekir.

Biz birkaç gün önce bu grupla bu Yeni Enerji hakkında, bir nitelik hakkında, içine girdiğiniz Yeni Enerji niteliklerinden biri hakkında konuştuk. Onlara söylediğimiz, ve her yerdeki Shaumbra ile paylaşmak istediğimiz şudur, bu Yeni Enerjili Yeni Yılı çok özel kılan bir şey var… Ne olduğunu… Sizinle ve yaşamınızla nasıl bütünleştiğini gerçekten fark etmenin biraz zaman alacağı bir şey.

Bu nitelik, bu enerji, sevgili Shaumbra şudur, SİZ ARTIK GÜVENDESİNİZ. SİZ ARTIK GÜVENDESİNİZ.

Yeni Enerji kendi başına güvenlidir. Dengelidir. Eski Enerji sürekli bir akıntı halindeydi, ve değişiklik ve dengesizlik içindeydi; onun için de kendinizi hiç güvende hissetmediniz. Kendiniz olabilmek için hiç güvende hissetmediniz. Böylece, biz Yeni Enerji’yi getiriyoruz; o “güven” unsurunu içermektedir.

Bunu yaşamınıza kabul edebilir misiniz? Güvenli bir enerjide olmak için kendinize izin verebilir misiniz?

Güvende derken ne kastediyoruz? Güvende…kendiniz olabileceğiniz….olduğunuz her şeyi olabileceğiniz….tanrısallığınız dahil. Siz bilinçaltı düzeylerden tanrısallığınızı kendi dışınızda tuttunuz, çünkü kendinizi güvende hissetmediniz. Bu kadar kargaşa içinde olan bir ortama onu neden getirmek isteseydiniz ki? Bir ana/baba çocuğunu çok kaba yerlere….bir bara…maço tavırların sergilendiği bir tavernaya neden götürmek istesin ki?

Siz kendinizi güvende hissetmediniz, Shaumbra. Bu yaşamda hiç hissetmediniz. Ana/babanızın kollarında bile kendinizi güvende hissetmediniz. Bakın… Kendinizi güvende hissettiğinizi gördüğümüz tek zaman, kendi başınıza olduğunuz zamandı. Dostlar meclisinde çoğu zaman kendinizi güvende hissetmediniz… Özellikle aile çevresinde… ve yine özellikle işinizde. Alay edilecek ve cezalandırılacak ve aşağılanacaksınız korkusuyla gerçek kimliğinizi olabilmek için ‘gereksinim duyduğunuz’ güveni hiç hissetmediniz. Onun için de geride durdunuz.

Ve aynı zamanda, yaşamın kendisini de güvenli hissetmediniz. Yaşamın çok korkutucu, tehdit edici olduğunu hissettiniz, bir araba kazası, bir terör saldırısı, bedendeki bir rahatsızlık gibi fiziksel tehditler. Siz kendinizi hiç güvende hissetmediniz.

Bunun için de, sevgili dostlar, bizim size beslediğimiz gibi çok sevgiye ve şefkate (gereksinim duydunuz). Bu bile bizim ağlamamıza neden oluyor. Bu dünyada olmanın ve tanrısal da olmanın sizi hiç güvende hissettirmemesi, bizim çok, çok kez ağlamamıza neden oldu.

Zihninizde (aklınızda) kendinizi güvende hissetmediniz, zaman zaman içerden ya da dışarıdan size saldırıldığını hissettiniz. Böylece düşüncelerinizi kontrol etmeyi ve sınırlamayı öğrendiniz. Aklınızın bir köşesinde, hayatta kalabileceğiniz küçük bir yer buldunuz. Böylece kendinizi orada tuttunuz.

Düşüncelerinizi kapatmaya çalıştınız. Sözcükleri çok dikkatli seçmeye çalışıyorsunuz, çünkü onların gerisindeki enerjiden çok korkuyorsunuz – korkuyordunuz. Kendinizi güvende hissetmediniz. Aklınızda mücadele ettiniz, sürekli yorumlarda bulundunuz, sizden daha büyük ve güçlü olan, ego denen bir şeyin olduğunu hissettiniz.

İlginçtir….zihninizin nimetlerinden çok azını kullandınız, çünkü ondan korkuyorsunuz, kendinizden korkuyorsunuz Shaumbra. Zihin kapasitesinin sadece yüzde 10’unun kullanıldığından söz ediliyor. Oo, bu oran gerçeğe yaklaşmıyor bile! İnsanlar kullanılabilecek potansiyelin bir bölümünün, bir bölümünün, bir bölümünü kullanıyor. O, fiziksel kapta değildir. O, tüm çevrenizde bulunan enerjidedir.

Ama siz kendi zihninizde (aklınızda) kendinizi güvende hissetmediniz… O kadar ki, bazılarınız parçalara bölündü. Zihninizdeki bu diğer sesleri ve diğer şeyleri kontrol etmekten vaz geçtiniz. Siz bu duruma “bölünmüşlük” diyorsunuz… Kendinizi o denli güvensiz hissediyorsunuz ki, diğer veçhelerinizden vaz geçiyorsunuz. Öncelikle, onların tümü sizdir. Ama asıl siz değildir… Veçheler… Kendi içinizde güvende hissetmediğinizden tüm gücünüzü teslim ettiğiniz küçük parçalar.

Çevrenizdeki enerjilerle, diğer insanlardan gelen enerjilerde kendinizi güvende hissetmediniz. Kendinizi içine oturttuğunuz ve dünyanın geri kalanına kendinizi kapattığınız “beyaz ışık” denen o şeyi yarattınız ve güvende hissetmediğiniz için onu bir araç olarak kullandınız. İnsanlardaki diğer enerjiler size saldıracakmış ve sizi yok edecekmiş gibi hissettiniz. Kendinizi güvende hissetmediniz, onun için de kendi küçük adanızı yarattınız. Zaman zaman insanlara dokunmaktan korkarak… Mikroplardan korkarak… Enerjilerden korkarak dış enerjilere karşı kendinizi gömdünüz. Böylece, kendinizi kapattınız.

Empati ve şefkat duyabilsin diye Cauldre’ya bugün küçük, komik bir örnek verdik. Şaud’lardan önce evinde oturup, oldukça garip bir enerji hazırlığından geçiyor (bazı gülüşmeler ve Tobias da kendi kendine güler). Ve biz bugün onu dengesinden çıkartmak istedik. Böylece, hazırlığının tam ortasında oraya bir grup insan gönderdik (yoğun kahkahalar). Ve bu onun tüm cesaretini kırdı!

Ve o odağını kaybettiğini ve bastığı yerin sarsıldığını düşündü. Ve, neler oluyor yahu diyerek odadan çıktığında (kahkahalar), insanlara dokunmadı bile. Çok değerli bir yerde olduğunu hissetti. Biz ona bu örneği vermek zorundaydık, böylece – nasıl desek – bunun sizinle olan bağlantısını kurmamıza yardımcı olabilecekti.

Artık bundan korkmanız gerekmiyor. Kendi enerjinizde çok açık olabilir, insanları kucaklayabilir ve enerjileri paylaşabilir ve bundan endişe duymayabilirsiniz. Her an güvenli bir alanda olabilirsiniz.

Özür dileriz, Cauldre. (yoğun kahkahalar)

Sevgili dostlar, bu Yeni Yıl… Bu ŞİMDİKİ Yıl… Bu Yeni Enerji Yılı… Tam burada ve şimdi, her an güvenli olmak potansiyeline sahiptir. Tanrısallığınıza sahiplenmeye ve sorumluluğunu almaya devam etmelisiniz. Ama o güvenlidir. Fiziksel olarak güvenlidir. Akli olarak güvenlidir. Ve şimdi ruhunuzun ortaya çıkması güvenlidir.

Bu, bizim yarattığımız bir durum değildir. Bu, sizin yarattığınız bir durumdur. Biz sadece bunu bildirenleriz. Biz sadece habercileriz.

Bir an için düşünün…tümüyle güvenli bir yerde oturduğunuzu….fiziksel bedeninizin her an kendini yenileyebileceği ve yeniden dengeleyebileceği güvenli bir yerde oturduğunuzu düşünün. Evet, bedeniniz bazı şeylerden geçmeyi sürdürecektir. Soğuk algınlığına ya da gribe, bazen de bir hastalığa yakalanabilirsiniz. Ama bedeniniz Yeni Enerji’de kendini yeniden dengeleme yeteneğine sahiptir. Güvendedir. Güvendedir.

Ama – ölüm dediğiniz – fiziksel bedeninizi terk edeceğiniz zaman geldiğinde, bu sizin seçiminiz olacaktır. Size empoze edilmeyecektir. Ne zaman terk edeceğinizi ve nasıl terk edeceğinizi seçeceksiniz. Bedeni sevecek ve onurlandıracaksınız ve o da sizi onurlandırıp sevecektir.

Zihninizdeki zincirleri çıkartabilecek kadar, artık zihninizle savaşmak zorunda kalmayacağınız kadar güvenli bir yerde oturduğunuzu düşünün. Aklınızın, kişiliğinizin, kendinizin birçok veçheleri olduğu farkındalığına sahip olabilirsiniz. Onlar birbiriyle savaşmak ya da rekabet etmek zorunda değildir. Bakın… Yaşamınızı kontrol eden küçük bir diktatör olmak zorunda değildir. Korktuğunuz bir karanlık yanınız artık olmak zorunda değildir.

Güvenli alanda, ışık ve karanlığın tüm enerjileri birbiriyle kaynaşır. Bir denge vardır. Biri ya da öteki değildir. “Güvenli bir yerde” demek, tümüyle sizin “ışık” dediğiniz demek değildir. Tümüdür. Her şeydir, uyum ve denge içinde bir araya gelmiş her şey.

Zihninizde kendinizi çok kapattığınızı sık sık görüyoruz. Kendi düşüncelerinizden ve rüyalarınızdan ve hayallerinizden çok korkuyorsunuz. Gerçekten de, size hayal kurmamanız öğretildi. Size, zihnin kendini bütünüyle ifade etmesine izin vermemek öğretildi. Böylece siz onu minicik, minicik bir kanala indirgediniz, o enerji beyninizden bedeninize ve ruhunuza… Ve daha aşağılara küçük, minicik, minicik… Minicik, minicik bir kanala gidiyor.

Açın kendinizi Shaumbra. Artık güvenlidir. Güvenlidir. Olabilecek en kötü şey, geri tuttuğunuz şeyler yüzünden, kendinizi nasıl sınırladığınız yüzünden etkilenmek, bunalmaktır. Siz şimdi güvenli bir enerjidesiniz. Ve bu enerji öyle olmaya devam edecektir. Bu enerji, birkaç gün önce kutlamaya katılan bir grup Shaumbra tarafından demirlendi. Şimdi de tüm Shaumbra tarafından demirlenmesi için ortaya çıkartılıyor. Ruhunuzun ortaya çıkması, tanrısallığınızın bu realitede oynaması, sizinle oynaması güvenlidir.

Quan Yin, bu güvenli enerjiyi bedenleyebilmeniz için, onu sahiplenebilmeniz için bugün geliyor ve dünyanın her yanındaki Shaumbra’nın şu anda, tam da bu anda bu güvenli enerjiyi demirlemesine yardım edebilmesi için izin verilmesini istiyor. Anımsayın – çaba yok. Biz bazılarınızın çaba harcadığını görüyoruz, güvenli alanı yaratmaya çalıştığını görüyoruz. O oradadır. O oradadır… Çabaya gerek yoktur.

Demirlemek neye benzer? Ah… Kabul etmek… Onu bedeninize solumak… Onu alanınıza, realitenize solumak. Hepsi budur. Bu, bu kadar basittir!

Quan Yin enerjileri vasıtasıyla, şimdi içinde bulunduğunuz güvenli enerjileri kutlayalım. Quan Yin enerjileri vasıtasıyla, güvenli Yeni Enerji’yi yaşamınıza getirelim ve onu demirleyelim.

Dünyanın her yanında bulunan Shaumbra, derin bir nefes alın.

Bu gerçek midir? Şu andaki seçiminiz ölçüsünde gerçektir… İzin verdiğiniz ölçüde gerçektir.

Hazır seçmekten söz ediyorken… Geçen gün yaptığımız gibi, bunun hakkında da biraz konuşmak istiyoruz. Yaşamınızda yaptığınız seçimlerin ve aldığınız kararların çoğu korkuya dayalıydı, kendini güvende hissetme eksikliğine dayalıydı. Şimdi bir de içinde bulunduğunuz güvenli enerjiyi düşünün… Yaşamdaki seçimleriniz ne kadar farklı olacaktır. Eğer kendinizi bedeninizde güvende hissederseniz ve zihninizde (aklınızda) ve ruhunuzda güvende hissederseniz, seçimleriniz nasıl bir farklılık gösterecektir?

Bir an için düşünün ve güvene ve güvensizliğe dayalı geçmiş seçimlerinizin ve kararlarınızın size ne hissettirdiğine bakın… Acının ne kadarını seçtiğinize ya da seçmediğinize bağlı olarak, ne kadar korunduğunuzu ya da korunmadığınızı hissettiğinize bakın. Acının artık olması gerekmiyor.

Seçimleriniz artık açık ve özgür olabilir, çünkü siz şimdi güvenli bir alandasınız. Bu güvenli alanı kendi varlığınızda bedenlediniz. Seçimlerinizin nasıl farklı olacağını düşünün…(örneğin) uzun zamandır bırakmanızı istediğimiz o işi bırakmakla ilgili seçiminiz – bunu zaman zaman inatçı olanlarınıza söylüyoruz (bazı gülüşmeler)…ilişkileriniz ve eşlerinizle (partnerlerinizle) ilgili seçimleriniz – onları seçtiniz, çünkü geçmişte çoğu kez kendinizi güvende hissetmediniz.

Peki, o zaman ne yaptınız? Sizi güvende hissettirecek çok güçlü bir enerji seçtiniz…parasal açıdan…fiziksel açıdan. Ama onlarla “eve girdiğinizde” ne oldu? Onların güçlü, küstah enerjileri sizi dış dünyadan soyutlamış olabilir, ama sonra size yönelmiştir. Siz onların güçlü, çok güçlü enerjilerinin kurbanı haline geldiniz. Onları seçtiniz, çünkü dış unsurlardan korunmak istediniz. Ama aslında, hiç de güvende olmadığınızı gördünüz. Bir anlamda, şeytanın tuzağına düştünüz.

Şimdi bir iş ya da eş seçimini çok güvenli bir enerjiden yola çıkarak yaptığınızı düşünün, Eski dengesizlik ve tamamlanmamışlık alanından değil de, güvenden yola çıkarak. Güven demek… Şu anda olduğunuz her şeyi olmak güvenlidir demektir, Shaumbra. Anlıyor musunuz?

Bakın… Bu güvenli bir enerjidir, çünkü artık dualite enerjisi değildir. Yeni Enerji dengelidir. O dört unsuru da içerir – ışığı, karanlığı, tarafsız olanı ve Mesih tohumunu. O dengelidir.

Çok uzun zaman önce dört bilyeden konuştuğumuzda da söz ettiğimiz gibi, bir süre sonra o dört unsur, Mesih-ışık unsuru da onlara katıldıktan sonra, ışık, karanlık ve nötr’den oluşan Eski unsurlar, Mesih enerjisinin, tanrısal enerjinin niteliklerini üstlenmeye başlar. Tanrısal enerjiyi bedenlenmeye başlarlar. Ve bu da “dördün” enerjisini oluşturur, dengeli, çok dengeli bir enerjiyi. Orası güvende olunacak bir yerdir. Onun için biz bugün Quan Yin ile gelebiliyor ve sizin şimdi güvenli bir enerjide olduğunuzu söyleyebiliyoruz.

Önünüzdeki haftalarda seçim yapmadan ve kararlar almadan önce – ve size çok fırsatlar gelecektir, çok, çok – nasıl desek – seçim fırsatları gelecektir size – derin bir nefes alın. Bugün topraklanmasına ve demirlenmesine yardımcı olduğunuz güvenli alanı hissedin….varlığınızda bedenlenmiş olan o güvenli alanı….o çabasız güvenli alanı….bu Şaud’un başında sözünü ettiğimiz gibi, çabasız. Sonra da, dualitenin Eski dengesiz platformundansa, seçimlerinizi ve kararlarınızı bu platformdan yapın.

Yaşam işte o zaman eğlenceli olmaya başlar, Shaumbra. O zaman heyecanlı olmaya başlar. O zaman artık korku içinde olmanıza gerek kalmaz. Her şeyin size geldiğini….size hizmet için geldiğini gerçekten bu noktada anlamaya başlarsınız….artık zihinden ya da bedenden korkmak yoktur….ya da ruhtan ayrı olmak yoktur. Güvenli alanda bunlar bir araya gelirler.

Quan Yin uzun zamandır gelmek istiyordu. Birçoğunuz konuşmalarımızda, onun konuğumuz olarak ne zaman geleceğini sordunuz. Ve uygun zaman şimdidir. Onun enerjisi hepinizin içinde ve çevresindedir. Bir kez daha, dünyanın her yanındaki Shaumbra’dan derin bir nefes almasını, güvenli Yeni Enerji’yi bedenlemesini ve ona sahip çıkmasını rica ediyor. Bundan böyle, bunu yaşamınızın temeli haline getirin.

Siz güvendesiniz Shaumbra. Güvendesiniz. Şimdi yaşam ziyafetinin zamanıdır.

Bugünün enerjisini, bu Yeni Yılın Yeni Enerji’sinin dört basit unsuruyla özetlemek istiyoruz… Sizin için dört basit, çok basit bir hatırlatma… Biz enerjiyi demirlemeye devam ederken, zihninizi biraz meşgul edecek bir şey. Quan Yin hepinizle, her birinizle birlikte mevcut olmayı sürdürecek.

Yeni Enerji’nin ilk unsuru ŞEFKATTİR. Son toplantımızda bundan uzun uzadıya söz ettik… Kendinize ve herkese şefkat beslemekten… Dünyayı değiştirmeye vaz geçmekten… Onun yerine her bir insanı ve herkesi seçimlerinden ve yolculuklarından ötürü onurlandırmaktan söz ettik. Şefkatin bu türü, diğer insanlar için tümüyle Yeni bir Enerji, bir potansiyel oluşturur.

Öğretmenler mi olmak istiyorsunuz? Şifacılar mı olmak istiyorsunuz? Bunu artık Eski Enerji biçimlerinde gerçekleştiremezsiniz. Bize güvenin. Bazılarınız Eski Enerji araçlarına geri dönmeye çalışıyor. Ve neden kimsenin kapınızı çalmadığına şaşıyorsunuz! Şefkat alanında olmak, ya da Tüm Var Olan’ı kabul etmek… Bu, değişimi seçenler için bir potansiyel oluşturur. Onlar o zaman size geleceklerdir. Şefkati hissedeceklerdir. İçinde oturduğunuz o güvenli alanı duyumsayacaklardır.

Yeni Enerji’nin ikinci unsuru DENGEDİR… Denge… Tüm unsurların, birbirine karşı olmaktansa uyumlu biçimde bir araya gelmesi anlamında denge. Onlar şimdi o güvenli platformu oluştururlar.

Yaşamınız dengeyle doludur. Bu, denge yok anlamına gelmez. Bu, onun her zaman dengeye geri geldiği anlamına gelir. Bedeniniz dengeye geri gelir. Zihniniz dengeye geri gelir. Ruhunuz, insan olanla dengelenir. Bu, yani denge, bundan böyle önemli enerjilerden biridir. Denge, güvenliğin yaratılmasına yardımcı olur. Güvenlik de, sizin yepyeni seçimler yapmanızı mümkün kılar.

Siz bunu gerçekleştirirken, Yeni Enerji’nin üçüncü unsuruna geçiyoruz. Ve o da GENİŞLEMEDİR… Genişlemek… Şefkatten dengeye, dengeden genişlemeye… Bunun anlamı da, enerjinizi gerçekte kim olduğunuza genişletebilirsiniz demektir. Artık bir mezarda yaşamak zorunda değilsiniz. Kendinizi, çevrenizde bulunan her şeye açabilirsiniz. Zihninizi genişletebilirsiniz. Ruhunuzu genişletebilirsiniz.

Enerjinizi genişletin! Birçoğunuz o sıkışık, küçük enerji dünyasında yaşıyorsunuz. Bırakın enerji alanınız şu anda açılsın… Çevrenize bir metre, beş metre ve sonra bir kilometre ve sonra yüz kilometre ve sonra evrenin kenarına kadar genişlesin ve tekrar geri gelsin. Ve bunu böyle yapmakla hiç enerji kaybetmezsiniz. Hiç bir şey gelip de bunu sizden geri alamaz, çünkü siz enerjinize sahip çıkmayı öğrenmişsinizdir. Onun için, şimdi genişleyebilirsiniz.

Bu arada Cauldre, güvenlikle ilgili bu konu hakkında bir şey eklememizi istiyor ve biz birçoğunuzun bunu duymak isteyeceğini biliyoruz. Şimdi güvenli bir enerjide yaşarken, kilolarınızı atabilirsiniz. Bedendeki yağ, kendinizi güvende hissetmediğiniz için korunma mekanizmasının bir parçasıydı. Birçoğunuz onu daha çocukken geliştirmeye başladınız, çünkü kendinizi güvende hissetmiyordunuz. Özellikle de şu son yıllarda tüm çevrenizde süren değişimler yüzünden kendinizi buna inandırdınız. Eski Enerji’den Yeni’ye geçmek için kendinizi güvende hissetmediniz. Onun için de kiloları aldınız.

Ben, Tobias, şahsen biraz toplu bir bedeni tercih ediyorum! (kahkahalar ve Tobias da kendi kendine güler) Toplu olmak, benim günlerimde başarının simgesiydi. Şimdilerde toplumunuzun gözdesi olan kemikleri çıkmış bedenler… Pek de ilgimi çekmiyor. Dünya’ya geri geldiğim zaman, neyin peşinde olacağımı biliyorum! (yoğun kahkahalar)

Fiziksel ağırlığı düşürmek şimdi güvenlidir. Bunu nasıl gerçekleştirirsiniz? Çabasız! Bir diyet deneyin ve nasıl geri teptiğini görün. Bunu çabasız gerçekleştirin. Nefesinizle gerçekleştirin. Bunu bedeniniz için yaptığınızı seçerek gerçekleştirin. Bunu gerçekleştirmeyi SEÇİN ve sonra da o enerjiye sahip çıkın. Bunu yapmayı seçin, çünkü şimdi KİM OLDUĞUNUZU OLMAK güvenlidir.

Her bir parçanızın genişlemesine, açılmasına izin verin. Bu sanki tüm yaşamınız boyunca küçük, minicik bir odada tıkılıp kalmak….sonra da nefes almanız için, hissetmeniz ve deneyimlemeniz için dışarı bırakılmanız gibi bir şeydir. Genişlemek için kendinize izin verin.

Ve son olarak bu Yeni Yılın Yeni Enerji’sinin dördüncü unsuru İFADEDİR… İfade. Siz tüm bu açılımlardan ve izin vermelerden ve bütünlemelerden geçtiniz. Bunu ifade etmek de önemlidir, uygulamaya sokmak, güvenli bir alandan enerjinin zarif ifadesi. Ne daha güzel olabilir ki? Bunu yaptığınız her şeyde ifade edin… Bir işte… Bir hobide… Danışmanlık çalışmalarınızda. İfade etmek için kendinize izin verin.

Ama burada ifadenin ilginç bir unsuru söz konusudur. Bu, Yeni Enerji’nin bir parçasıdır. Bakın… Siz Eski Enerji’de, ifadenin dışarı yayılan bir enerji, dışarıya doğru bir akış olduğunu düşünürdünüz. Yeni Enerji ifadesi aynı zamanda geri almaktır. Şu “eğer-sana-gelirse” prensibine buradan ulaşıyoruz. Bakın… Varlığınızı kendi dünyanızda, kendi yaşantınızda ifade ettikçe, ifade size geri gelir. İfade hem içeri, hem de dışarı açılır. İfade aynı zamanda beslenmedir. O, geri geliştir.

Siz şimdi kim olduğunuzu o güvenli yerden ifade ettiğinizde, evrenin size nasıl geri ifade ettiğine şaşacaksınız… Bu doğrudan birbiriyle bağlantılıdır, doğrudan birbiriyle bağlantılı. Soru şudur, “Siz alabilir misiniz? Geri gelenleri… Tüm armağanları geri alabilir misiniz?”

Biz böylece şefkatten… Dengeye… Dengeden genişlemeye… Ve sonra da ifadeye geliyoruz. Ve bu, daireyi tamamlar sevgili dostlar.

Sözcükleri çevreleyen ve sözcüklere dokunmuş olan çok enerji verildi bugün. Sözcüklerin dışında da, çok yönden enerjiler sunuldu.

Quan Yin’in enerjisi, topraklanmanıza yardımcı olmak için geldi. Quan Yin enerjisinin gelme nedeni, dişilin kendini güvende hissetmemesindendi. Dişil güçlü bir etki altındaydı. O taciz ve istismar edildi. Quan Yin şimdi, tümüyle dengelenmiş dişil ve eril enerji olarak gelebilmektedir.

Bakın… Quan Yin gerçekte bir kadın değildir. Quan Yin şimdi bir kapta birleşmiş erille dişilin bedenlenmiş halidir. Quan Yin bugün sizi onurlandırmak ve size teşekkür etmek ve Yeni Enerji’nin güvenli enerjisini gerçekten topraklamanıza yardımcı olmak için her birinizle çalışmak için geldi. Quan Yin şimdiden itibaren bir sonraki toplantımıza kadar, bunu seçen her birinizle ve hepinizle, güvenli bir alandan seçimler yapmanın sevincini ve güzelliğini anlamanıza yardımcı olmak için çalışacaktır.

Yani önünüzdeki 30 gün içinde yalnız olmayacaksınız. Yaşamınızda çok hareket olacaktır.

Sevgili Shaumbra, sizi candan seviyoruz.

Ve öyledir!

  Yeni Enerji Dizisi – 03 Ocak 2004 Şaud 6: Yeni Enerji, Güvenli Enerji' den alıntıdır.

  
9941 kez okundu