• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/kirmizicember/
                                       BAĞIŞBAĞIŞ
        
    
YEDİ MÜHÜR

Yedi Mühür Şaud'undan alıntıdır.

" Biz bugün yumuşak bir biçimde – çok yumuşak bir biçimde – bu Yedi Mühür’ü açacağız. Bunu sadece kendiniz için gerçekleştirdiğinizi anlamanızı istiyoruz. Bunu, tüm insanlık için gerçekleştirmiyorsunuz. Bunu, onlar adına, onlar için gerçekleştiremezsiniz. Bunu, yanıbaşınızda oturanlar için yapmıyorsunuz. Bunu, çocuklarınız, ya da ana-babanız için yapmıyorsunuz. Siz Yedi Mühür’ü yumuşak bir biçimde kendiniz için açıyorsunuz.

Ama bakın, siz açtıkça, titreşiminizi değiştirdikçe, çevrenizdeki herşeyin potansiyelini etkilersiniz. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, kendi titreşiminizi değiştirdiğinizde, sonradan herhangi bir insanın, herhangi bir yaşam biçiminin bunu kullanmayı seçebileceği nötr bir enerji potansiyeli yayarsınız. Ama siz iradenizi, arzunuzu onlara empoze etmezsiniz.

Bugün birçok insan, insanların büyük bir çoğunluğu mühürleri açmayı seçmemektedir. Bunu anlayın ve onurlandırın. Eğer bugün enerjisel ya da fiziksel olarak buradaysanız, bunları açmak zorunda değilsiniz.

Anlayın ki siz bunları yumuşak, çok yumuşak bir biçimde açarken……evet, gerçekten – şu anda birisi sordu – birçoğunuz bu mühürlerin üstünde bulunan bazı tabakaların aslında çözülmesini sağladığınız bu işlemden zaten geçiyorsunuz. Ve şimdi, şimdi bu grubun enerjisinde bunları yumuşak bir biçimde daha da çok açmak güvenlidir.

Bunlar, Yuva’dan ayrılışınızı….Ateş Duvarı’ndan geçişinizi….Başmelekler Düzeni’nden geçişinizi…ve Dünya üstündeki tüm deneyimlerinizden geçişinizi temel alarak yaratılmış olan yedi niteliktir. Bu nitelikler sizin tarafınızdan yine sizin içinize derin bir biçimde kazılmıştı. Bunlar değişime hazır olan hallerdir. Bunlar şimdi değişmeye hazır olan Eski paradigmalar ve Eski dinamikler, Eski kalıplardır. Bunlar Ruh tarafından ya da karanlık tarafından içinize damgalanmış şeyler değildir. Bunlar sadece yolculuğunuzun halleri ve kalıplarıdır.

Karanlığın bugün burada olma nedeni, bu yolculuğun, sizin bu yanınızın parçası olduğu içindir. Karanlık, tam olarak ne olduğunu ve ne olmadığını size göstermek için buradadır, artık onu yarattığınız biçimiyle var olmak zorunda olmayan, sadece Eski’ye ait bir nitelik olduğunu size göstermek için buradadır.

(duraklama)

İlk Mühür’de, sevgili dostlar, Ayrılık enerjisi vardır. Bu enerji derin bir biçimde içinize kazılıdır. O, Yuva’yı terk ettiğinizden beri ve Ateş Duvarı’ndan geçtiğinizden beri sizinledir. Siz onu içinize mühürlediniz, yaşadınız ve ona inandınız, ve Ruh’tan ayrı olduğunuzu kabul ettiniz. Ateş Duvarı’ndan geçtiğinizde ve benliğinizin milyarlarca, milyarlarca parçaya ayrıldığını hissettiğinizde, bu bir ayrılık duygusu yarattı.

Bu ayrılık duygusu sizinle kaldı…..Yuva’ya dönmek özlemi….Ana/Baba/Tanrı’ya özlem….ama bu enerjiyi bulamamak….sevgili, sevgili Kral ve Kraliçenin….geldiğiniz Birliğin kollarına geri dönmek özlemi. Ayrılık bir yanılsamaydı (illüzyondu). O orada olmak zorundaydı. İçeride mühürlenmeliydi ki kendi yolculuğunuzu gerçekleştirebilesiniz. O size güzel hizmet etti.

Gününüz kiliseleri ayrılık enerjisini arttırıp büyüttü. Onu içinize daha da kazıdılar. Cennetlerden nasıl atıldığınızdan, cennet bahçelerine nasıl yasaklandığınızdan söz ettiler. Sevgili dostlar, bu Eski Enerjiydi ve Yeni’de bunun yeri yoktur. Siz ayrı değilsiniz. Aslında hiç de olmadınız.

Böylece, yüreğinizdeki sevgi ve gözlerinizdeki yaşlarla, sevgili dostlar, İlk Mühür’ü açmak için kendinize izin verin. Siz onu açtıkça, Ayrılık Mühürü Ruh ve Yuva enerjisini geri getirir. O Tanrı sevgisini geri getirir. O onu realiteye, Şimdi’ye getirir.

Hiç bir adamın, kadının, ya da kilisenin, Tanrı’dan ayrı olduğunuzu söylemesine bir daha asla izin vermeyin. Asla.

(duraklama)

İkinci Mühür Benlik enerjisini içerir. Bakın, Ateş Duvarı’ndan geçip de ayrılığı deneyimlediğinizde, Benliği de ilk kez deneyimlemeye başladınız. Kendi kimliğinize ve kendi spiritüel parmak izinize sahip olduğunuzu farkettiniz.

Benlik gerçekleştirilmişti, ama bu aynı zamanda Benlik-kuşkusunu (kendinden kuşku duymayı) da yarattı. “Ben kimim? Ben kimim? Neden buradayım? Neden artık Yuva’da değilim? Neden boşluktayım?” Benliğin ve Benlik-kuşkusunun farkındalığı size aynı zamanda Kendini-keşfetme enerjisini sağladı. Sizler, kim olduğunuzu ve kim olmadığınızı keşfettiğiniz, binlerce yıllık bir yolculuktaydınız.

Kiliseler size Benliğin kötü ya da yanlış olduğunu söylüyor. Kiliselere ait bazı doktrinlerin ve dogmaların yaratılmasına yardımcı olduğunuzu anlayın ve hatırlayın. Ama bu enerjiyi değiştirmek, onu Yeni’ye dönüştürmek zamanıdır. Onlar size Benliğin yok edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Size bırakmanızı ve bilinmeyen bir Tanrı’nın dizginleri ele almasına izin vermenizi ve bir gün, kim olduğunuza dair tüm anıların silineceğini, çünkü Tanrı’nın neşe dolu cennetlerine, büyük bir birlik çorbasına geri döneceğinizi söylüyorlar.

Sevgili dostlar, Yeni Enerji’de Benlik vardır. Kendini-gerçekleştirmek, kendini-anlamak vardır. Sizi buraya getiren yolculuğu hatırlayacaksınız. Kim olduğunuzu hatırlayacaksınız. Benlik, reddedilmemelidir. Benlik, yok edilmemelidir.

Biz her gece, dünyanın her yanında, kendini fiziksel ve duygusal olarak öldürmeye çalışan insanlarla çalışıyoruz. Onlar yapmış oldukları şeyin, ve bulundukları yerlerin anılarını öldürmeye çalışıyorlar. Biz her gece ağlıyoruz, çünkü Benlik, Ruh’un değerli bir armağanıdır. Bu sizin armağanınızdır.

Hiç bir adamın, kadının, ya da kilisenin, Benliği reddetmenizi söylemesine asla izin vermeyin. O, sizin kendinize has spiritüel kimliğinizin temel (asli) parçasıdır. Benliğin Yaratıcısı sizsiniz. Böylece, sevgili dostlar, yüreğinizdeki sevgi ve gözlerinizdeki yaşlarla, İkinci Mühür’ü açın. Benliğinizin güzelliğini görün. Yumuşak bir biçimde İkinci Mühür’ün açılmasına izin verin.

(duraklama)

Sevgili dostlar, Üçüncü bir Mühür var. Ve evet – şu anda soruyu soran kişiye – bunlar çakralarla bağlantılıdır. Bunlar, eğer biraz araştırırsanız, yazılardaki sözcüklerin enerjileriyle bağlantılıdır. Üçüncü Mühür’ün gerisinde Şeytan enerjisi mevcuttur. O içinizdedir, derin bir biçimde içinize kazılıdır.

Şeytan enerjisi dualiteden, ışık ve karanlıktan başka bir şey değildir. Ona kendi gücü teslim edilmiştir. Ama artık gücün bir yanılsama (illüzyon) olduğunu biliyorsunuz. Şeytan’a kendi gücü ve kendi kimliği, ve Tanrı’yla, Ruh’la bitişikliği teslim edilmiştir.

Evet, gerçekten, bugünün kiliseleri size Tanrı ya da Şeytan’ı seçmek zorunda olduğunuzu öğretmektedir. Bunlar aslında aynıdır, aynı şeyin parçalarıdır. Ama bu dualite duygusu, bir ayrılık ve bölünmenin olduğu içinize kazınmıştır.

Sizi dürten, harekete geçiren…ve aynı zamanda hastalandıran…zayıflatan…öldüren bir korku mevcuttur…Şeytan’ın eline düşme korkusu. Siz ışık için yarıştınız. Işığa sığınmaya çalıştınız. Ama Şeytan sizi sanki hep geldi buldu. Tanrı’nın nerede olduğunu, ve Tanrı’nın sizi neden kurtarmadığını, Şeytan’ın neden sizi sürekli çekelediğini merak ettiniz.

Şeytan enerjisi, bugün artık bildiğiniz gibi, bir yanılsamadır. Kiliselerin inanmanızı istediği gibi bir Şeytan yoktur. Cennetle cehennem, ışıkla karanlık arasında bir seçim yoktur. Sadece dualite vardı.

İçinizde de bir Şeytan olduğuna inandınız, bir parçanız o kadar kötü, o kadar günahkârdı ki, kalbinizin sevgisi ona sunulmamalıydı, var olması için ona yaşam verilmemeliydi. Kendi benliğinizin bir parçasını kesip attınız.

Böylece, sevgili dostlar, yüreğinizdeki sevgi ve gözlerinizdeki yaşlarla, bir dualite yanılsaması olduğunu, siz onu etiketleyene dek enerjinin sadece enerji olduğunu açığa çıkarmak için Üçüncü Mühür Şeytan’ı açın. O sadece Ruh’un enerjisidir. Odanın her bir köşesinde duran karanlık güçleri hissedin. Siz istediniz diye oynadıkları oyunu anlayın.

Hiç bir adamın, kadının, ya da kilisenin, Şeytan’ın sizi ele geçireceğini söylemesine asla izin vermeyin. Hiç bir adamın, kadının, ya da kilisenin, size Ruh’a karşıt bir gücün olduğunu söylemesine asla izin vermeyin. Bu sadece enerjidir. Sizin içinizdedir. Siz Yaratan’sınız. Mühür’ün yumuşak bir biçimde açılmasına izin verin.

(duraklama)

Sevgili dostlar, Dördüncü Mühür’de Günah enerjisi vardır. O aynı zamanda, çok uzun zamandır taşıdığınız suçluluktur. O derin bir biçimde içinize kazılıdır ve insanın spiritüel halinin bir parçasıdır. Günah ve suçluluk – aynı şeydir. Yuva’yı terk ettiğiniz için suçluluk taşıdınız. Çok uzun bir geçmişte, yıldızların ve galaksilerin yaratıldığı dönemlerde, fiziksel bir biçim üstlenmeden çok önce başka melekleri yok etmeye ya da tüketmeye çalıştığınız için suçluluk taşıdınız. Suçluluk taşıdınız, çünkü size Tanrı sevgisinden daha değersiz şeyler yaptığınız söylenmişti.

Siz günah ve suçluluk enerjisini içinizde taşıdınız. O, spiritüel insan halinizin bir parçasıydı. Siz onu açtıkça, suçluluk hissetmek için bir nedenin asla olmadığını, günah diye bir şeyin olmadığını farkedeceksiniz. SADECE deneyim vardır.

Böylece, sevgili dostlar, yüreğinizdeki sevgi ve gözlerinizdeki yaşlarla, Dördüncü Mühür’ün açılmasına izin verin. Kendinizi, çok uzun zamandır taşıdığınız günah ve suçluluk yüklerinden özgürleştirin. Yeni Enerji’de günah diye bir şey yoktur. Suçluluk duyacak hiç bir şey yoktur.

Hiç bir adamın, kadının, ya da kilisenin, size Tanrı gözünde yanlış yaptığınızı söylemesine asla izin vermeyin. Bu tümüyle deneyimle ilgilidir.

Yeni Enerji’de içinizde öyle bir denge vardır ki, başka bir adamın…ya da kadının…ya da Dünya’nın…ya da herhangi bir canlı objenin iradesi ya da sevgisine karşı bir şey yapmaya zorlanmayacaksınız, çünkü onların yolculuğuyla ilgili daha büyük bir anlayışa sahip olacaksınız. Onlar için büyük bir şefkat besleyeceksiniz, öyle bir şefkat ki, kendilerine iğrenç, kötü şeyler yaptıklarını görecek ve yine de onları seveceksiniz. Günah ve suçluluğu salın. Ve Yeni Enerji öğretmenleri olarak, bu çok zor engelden, bu çok zor çakradan geçmeleri için diğerlerine yardımcı olun.

(duraklama)

Sevgili dostlar, Beşinci Mühür’ün gerisinde, bugün ve bugünden sonraki her gün özellikle dikkatinizi vermenizi istediğimiz bir enerji yatmaktadır. İnsanın spiritüel hallerini oluşturup bunları bilincinizde ve inanç sistemlerinizde mühürlediğinizde, Istırap denen ilginç bir hali yarattınız. Istırap. Yuva’ya geri götüren yolun, yanlış yol gibi algıladığınız şeyi affettirmenin ya da telafi etmenin ıstıraptan geçtiğini sandınız. Bu, mühürlerin daha güncel bir bölümüdür.

Kendinize ıstırap verdiniz….fiziksel ıstırap…parasal ıstırap…ilişkilerde ıstırap…başkaları adına ıstırap. Sevgili Shaumbra, sizler başkaları adına ıstırap çekmede ustasınız! Ve bunu yapmakla, onların kendi ıstıraplarını (çekmelerini) reddediyorsunuz. Ve bu, onlar için bir şefkat yoksunluğunun ifadesidir.

Siz kendi ıstırabınızı…dünya ıstırabını…geçmiş yaşamların ıstırabını….hiç yaratılmamış evrenlerin ıstırabını üstlendiniz. (kahkahalar) Olmuş olduğunuz varlıkların ve meleklerin ıstırabını üstlendiniz. Istırap enerjisini derin bir biçimde içinize kazıdınız, ve bu kalplerinizde sorunlara neden olmaktadır. Yaşamınızda sorunlara neden olmaktadır. Yolculuğunuzda öylesine aşağılara düştünüz ki, geri dönmenin tek yolu ıstırap çekmek, ve ıstırap çekmek, ve ıstırap çekmek olduğunu sandınız.

Istırap Mührü’nü açmaya hazır olduğunuz zaman, enerjinin sevinç ve neşe ve yaratıcı enerjiye dönüştüğünü göreceksiniz. Sevgili Shaumbra, bazılarınız bu mühürü açmada zorlanabilir, çünkü hâlâ bazı ıstıraplardan geçmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Hâlâ yaşamın zor olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Kendinizi buna o kadar derinden inandırmışsınız ki, kendinize ancak yetecek kadarını, kıt kanaat geçinmek için yetecek kadarını veriyorsunuz. Bizim tarafa geliyor ve diyorsunuz ki, “Kahretsin, yaşam çok zor!” Bundan sonra bunu söylediğinizi duyduğumuzda, biz de “Kahretsin, bunu neden seçiyorsun ki?” diyeceğiz. (kahkahalar)

Böylece, sevgili dostlar, yüreğinizdeki sevgi ve gözlerinizdeki yaşlarla, ve sesinizdeki kahkahayla, Beşinci Mühür’ü açın, ve ıstırap enerjisinin bilincinizden salınmasına izin verin. Şimdiye kadar çektiğiniz tüm ıstırapların ve şu anda deneyimlediğiniz ıstırabın gitmesine izin verin.

Hiç bir adam, kadın, ya da kilisenin asla….asla…asla yeniden ıstırap çekmeniz gerektiğini söylemesine izin vermeyin. Yeni Enerji tarzı neşedir. Yeni Enerji tarzı tamamlanmadır. Kim olduğunuzla, ne olduğunuzla, ve ne yaptığınızla gurur duyun. Bunu sevgiyle ifade edin, tıpkı dün gece duyduğunuz gibi. (bir gece önceki bir konuşmacının söylediklerine gönderme yapıyor) Sevgili Shaumbra, Dünya üzerinde bir melek olmanın nimetlerini deneyimleyebilmeniz için Beşinci Mühür’den ıstırabı salıverin.

(duraksama)

Altıncı Mühür’ün gerisinde – ilginç bir unsur – gerisinde bugün çok enerji barındıran bir unsur…size gerçekten saldırmaya çalışan enerjiler….geçen ayki toplantımızda mevcut olan ve yeniden, özellikle de bugün gelen enerjiler var. Altıncı Mühür’ün gerisinde Kurtuluş var, Kurtuluş.

Bir gün, yolculuğunuzun dönüm noktasında kurtuluşun olacağını biliyordunuz. Özgür olmak gerçekleşecekti. Sizi almak için aşağıya inen UFO’lar değildir. (kahkahalar) Bir guru değildir. Başka bir insan değildir. Hatta İsa, Yeshua bile değildir.

Kurtuluş sizsiniz. Kurtuluş, tüm yanılsamaların (illüzyonların) salınmasıdır. Yedi Mühür’ün açılması kurtuluşTUR. Üç basit sözcüğün – BEN DE TANRI’YIM – yüreğinizde kabul edilmesi, kurtuluştur.

Bugün (hıristiyan) kiliseleriniz herkese kurtuluşun İsa Mesih, Tanrı’nın yegâne oğluyla olduğunu söylüyor. Ve Ben, Tobias, burada cesur bir bildirimde bulunacağım – bu bir yalandır! Seçilmiş bir oğul yoktur. Yuva’nın melekleri vardır, hem de milyonlarcası ve milyarlarcası. Ve ben şu anda burada oturmuş, bunlardan 238 tanesine konuşuyorum, artı İnternetten bağlanan hepinizle. Ben hepinize hitap ediyorum.

Hiç bir kilisenin (dini kurumun), Yeshua dahil herhangi birinin yolunu izlemenizi söylemesine izin vermeyin. O gerçekten bir örnek oluşturmuştur. Ama insanların onu izlemesini istememiştir. Biliyor musunuz, bazı hatalar yaptı. Çekmesi gerektiğinden fazla ıstırap çekti! (bazı gülüşmeler)

Böylece, sevgili dostlar, yüreğinizdeki sevgi ve gözlerinizdeki yaşlarla, Altıncı Mühür’ü, Kurtuluşu açın. Eğer uygun biçimde yargılanırsanız birisinin sizi kurtaracağı inancınızla bağlantılı Eski Enerji kurtuluşunu dönüştürün. Bunu içinizden salın. Kendi kurtuluşunuzun kendiniz olduğunu anlayın. Başka hiç kimse kurtuluşunuz değildir, yalnızca siz.

Kurtuluş her zaman mevcuttu. O, kendinizi ve yolculuğunuzu kabullenmekti. Yeshua’nın sizi sevdiğini anlayın. Yeshua sizinle birlikte yürüdü. Yeshua’nın sizi herhangi bir şeyden kurtarmasına gerek yoktu. Sizin kurtarılmaya hiç ihtiyacınız yoktu. Sadece size hatırlatılmasına ihtiyacınız vardı.

(duraklama)

Son olarak, Yedinci Mühür. Yedinci Mühür de Benlik enerjisidir, tıpkı İki Numaralı Mühür gibi. Ama Yedinci Mühür’de, “Ben kimim?” Benliğindense, “Ben Ben’im” Benliğinin açığa çıkması söz konusudur. Yedinci Mühür, kozayı terk eden kelebektir.

Yedinci Mühür her zaman içinizdeydi. O her zaman “Ben Ben’im” potansiyeline sahipti. “Ben Ben’im”in, kim olduğunu sorgulamasına gerek yoktur. Çevrede olan biteni sorgulamasına gerek yoktur. O engin bir yeni düzeydeki bilişe ve anlayışa sahiptir. Yedinci Mühür’ün gerisindeki Benlik, şeyleri tanrısal kalple anlar, insan aklıyla değil. Yedinci Mühür, Yeni Enerji’nin ve Yeni Dünya’nın potansiyelidir.

Böylece, bizim tüm kutsamalarımızla….Başmelek Mikail’in…Metatron’un…ve Meryem’in…Hossaf’ın…St.Germain’in….evet, gerçekten – şu anda soruyu sorana – gerçekten Kryon’un da….ve köşelerde duran karanlık varlıkların kutsamasıyla, “Ben Ben’im” olmak amacıyla kendinize izin vermek için Yedinci Mühür’ü açın.

Sevgili dostlar, Yeni Enerji’de hiç bir adamın, kadının, ya da kilisenin, Tanrı’dan daha azı olduğunuzu söylemesine asla izin vermeyin. Her bir an’ı, her nefesi, ve her günü Tanrı olarak yaşamaya başlayın. O tanrısal yüreğinizi açın. Zihninize yerleştirdiğiniz yükü salın.

(duraklama)

Yedi Mühür yumuşak bir biçimde açılacak, yumuşak bir biçimde. Bu süre boyunca çevrenizdeki meleklerin sevgi ve desteğine sahipsiniz. Ve kendi Tanrısal Benliğinize sahipsiniz. Bakın, bir bebek bir günde gelişip doğmaz. Bu aylar alır, dokuz ay. Mühürlerinizin açılması yumuşak ve yavaş olacaktır."

Yazının tamamı için; www.kirmizicember.org sitesinden  "Yedi Mühür" Şaud'nu okuyabilirsiniz.

  
15446 kez okundu