• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/kirmizicember/
                                       BAĞIŞBAĞIŞ
        
    

Sözlük

KIRMIZI ÇEMBER

                        

 

Aşağıdaki terimler bu internet sitesini ve Tobias Materyallerini okurken anlamanıza yardımcı olacaktır.

Aamyo - Kendine mutlak ve saf güven hali, Benim ’in gerçekleştirilmesi.

Adamus Saint-Germain – Bir Üstat, melek, profesör ve Geoffrey Hoppe kanalıyla mesaj ve öğretim programları ileten Kırmızı Meclis’ten bir öğretmen.

Anayatron - Tüm enerji parçacıklarının -  özellikle Bilinç Bedeni içerisindeki -  tüm diğer enerji parçacıkları ile iletişim kurmak için kullandığı iletişim ağı.

Anost (yuh-NAHST) –  Işıktaki dengesizliktir. Işıktaki dengesizlik, ya da anost, karanlığın yadsınmasıdır. O, kendinizin yarısını yadsımaktır.~Tobias

Ateş Duvarı – Bilincin veya anlayışın kendinden öteye genişlemesi, Yuva’dan Boşluk ’a giden “antre” için kullanılan bir benzetme. Birinci Çember ’den İkinci Çember’ e giderken geçtiğimiz alan.

Atlantis – Yerküre deneyiminin ikinci dönemi, Lemuriyan döneminden  sonradır. Atlantisliler doğaları gereği çok toplumsaldı. İnsan aklını ve bedenini standart hale getirmek için aşırı çalışıyorlardı.

Ayrılma Noktası – Gerçekliğin bir deneyim döngüsü veya helezonundan bir sonrakine kaydığı an.

Baş Melekler Düzeni-  Hem karanlık hem de aydınlık olarak kabul edilen tüm enerjilerin ve tüm meleklerin ortak anlayışından ortaya çıkmıştır. Tüm melekler, bu Baş Melekler Düzeni’ni anlayışın ve enerji çözülmesinin  bir sonraki seviyesine hareket etmek için yaratmışlardır.

Bayrak– Bayrak, “Yeni Enerji’nin Bayrak’ı olmak” taki gibi, yol gösterici bir ışıktır. O başkaları için potansiyelleri aydınlatan kişidir. Bayrak aynı zamanda kendi deneyimleme sürecinde öğrendiklerini paylaşan bir öğretmendir. Kendi verdiği bir örnekle, bir Bayrak nelerin yapılabileceğini görmeleri için diğerlerine ilham verir.

Ben’im – Kişinin egemen ve mutlak Öz’üdür.Yuva’nın birliğinden yaratılmış olan,  her zaman varolan Sen’dir.

Bilinç – Farkındalık veya genişleme. Bilinç, enerjiyi ve etrafınızdaki tüm enerji potansiyellerini harekete geçirir.

Bilinç Bedeni – Bir insanın, tamamen bütünlenmiş fiziksel bedeni, aklı, zekâsı, farkındalığı, hisleri ve ruhu.

Bilinçli Nefes Alma – Yaşamı bütünüyle kabul etmek ve onaylamak. Kişinin,  bilinçli seçimle güçlü yaşam enerjilerini  insan gerçekliğine  getirmesi..

Bir’lik – Kaynak olan Yuva, Olanın Hepsi.

Boşluk – Yuva’nın  dışındaki hiçlik. Yava’dan ayrıldıktan sonra, melekler kendilerini hiç bir şeyin, hatta karanlığın bile var olmadığı bir Boşluk ’ta buldular.Meleksel varlıklar bilinç ve enerjiyi kullanarak, Boşluk ’tan birçok fiziksel ve fiziksel olmayan alemleri yarattılar.

Boyutlar- Ruhu olan varlıklar tarafından yaratılmış,  bilinçin kendine özgün  parçalıkları. Diğer boyutlar ile kesişebilir ve etkileşebilirler. Doğrusal, hiyerarşik veya numaralandırılmış değillerdir.

Cauldre - 
Tobias ve Adamus’un Geoffrey Hoppe’a verdikleri isim. Bu onun “ruh ismi” değil, aksine bir rumuz. (Ka-ool’-dra olarak okunur.)

Dei Un Gnost - Bakınız “Gnost” (Dey-un-nost olarak okunur)

Duyusal – Yaşam deneyiminin tadına varmak ve zevkini çıkarmak için tüm duyuların kullanılması.

Ego – “Sizin Latince “Ben” anlamına gelen kelimenizden türetilmiştir. I-go (ç.n: İngilizce’ de ‘I’ ‘ben’, ‘go’ ise ‘gitmek’ anlamındadır. Ben-gider gibi çevrilebilir).Ego siz Ateş Duvarı’nı geçerken oluşmuştur. Sizde bir kimlik hissi yaratır. Egonuzla savaşarak bir sürü zaman harcarsınız ama bu sizin ayrılmaz bir parçanızdır. Yuva ile olan tek bağlantınızdır. Ego değişir ve dönüşür. “Ben-gider” yerine “Ben’im”e dönüşüyorsunuz.” ~ Tobias

Farketmez – Tobias tarafından sunulmuş, kişi her ne arzu ediyorsa odur ve şu anda oraya ulaşma deneyimini yaşamaktadır anlamında, bir deyim.

“ Gerçekten de farketmez. Neden? Çünkü siz zaten oradasınız. Biz bundan daha önce söz ettik. Ulaşmak istediğiniz yer her neresiyse, zaten ulaştınız. Bazılarınız Saint Germain’e yükselmeyi seçtiğini söylemişti. Öyleyse yükseldiniz. Oradasınız! Şimdi sadece oraya ulaşmak nasıl bir şeydi, bunu deneyimliyorsunuz. Farketmez, sevgili Şambra, çünkü bu – tüm bu genişleme süreci ya da evrimleşme ya da adına her ne demek istiyorsanız – öylesine doğal ve öylesine sizin bir parçanızdır ki. Siz zaten oradasınız.” Tobias

Gerçek Benlik veya Üst Benlik – Şu anda içimizde uyanmakta olan tanrısal özümüz. “İzimdeki tanrısal melek”.

Gnost – Bizim “yaratıcı çözümümüz”, gnost zihnin yapabildiklerinin ötesindeki sorunları çözen parçamızdır. Gnost uzun bir süre uykuda olduktan sonra, şimdi yeniden uyanıyor. (“Dei Un Gnost’un türevi)

Gülün Meyvesi – Bizim uyanış yolculuğumuz yada yolumuz boyunca kendimiz için bıraktığımız hatırlatıcıları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Sonunda bu hatırlatıcıyı bulur veya ona rastlarız. Uyanmamız gerektiğini ve bizimde Üstadlar olduğumuzu yeniden keşfederiz.  Gülün Meyvesi bize sadece bu insan olma oyununu oynadığımızı, “insan” ın bizim aslında kim olduğumuzun küçük bir parçası olduğunu hatırlatır.

Hayal Gücü  – Yaratma enerjisinin özü, tüm tezahürlerin başlangıcı, zihinsel olmayan hayal gücüdür. Daha doğrusu yaratıcı hisler ve algılarla “ İmgeleme”dir .

İkinci Çember – Yaradılışın tamamı.  İlk Çember’in dışındaki insan alemi dâhil hem fiziksel hem de fiziksel olmayan her şey. Ayrıca İkinci Yaradılış olarak da anılır.

İlk Çember – Yuva, Tanrı’nın Yada Bir’liğin  orjinal varoluşu. Ayrıca İlk Yaradılış olarak da bilinir. Bu Ruhsal yolcuğa çıkmadan önce geldiğimiz yer.

Kanallık – Fiziksel olmayan bir varlık veya bir meleğin bir insan aracılığıyla konuşması. İnsan, varlıkların  “düşüncelerini /enerji paketleri”ni diğerlerinin duyabilmesi ve okuyabilmesi için kelimelere çevirir.

Kaynak- Ruh, içinizdeki yaşam kaynağı, tanrısal enerji.

Kırmızı Çember – Bu spiritüel yolculukta yer alan bir grup insan, aynı zamanda bu yolculuk esnasında diğerlerine öğretmenlik yapıyorlar.

Kırmızı Meclis –  Tobias, Adamus Saint-Germain, Kuthumi lal Singh ve diğer meleklerden oluşan yolculuğumuzda bize yardımcı olan,  meleksel bir öğreti düzeni.

Kihak - 
Hareket halindeki enerji (Ki) ve deneyim halindeki ruh (hak) anlamındadır. Kihak senin enerjilerle bağlanan ve onları getiren bir parçanı temsil eden kadim bir kelimedir.

Kuantum Sıçraması – Tobias, 18 Eylül 2007’de  herşeyin çok hızlı hareket etmeye başlayacağı ve bilincin artık eski doğrusal yolu takip edemeyeceği bir zamanın geleceğini söylemişti. İnsanlık bilinçte bir Kuantum Sıçraması deneyimleyecekti. Bilinçlilikteki kuantum sıçraması yeni bir yaratıcılık, icat, bilimsel keşif ve kişisel dönüşüm seviyesi sunar.

Kuthumi lal Singh – Yerküre’de birçok hayat yaşamış olan ve Geoffrey Hoppe ve birçok kişiye kanal olarak mesajlar ileten ve fiziksel olmayan alemlerdeki,   yükselmiş bir üstattır.

Lemurya – Meleklerin ilk olarak enerjilerini yeryüzüne indirdikleri  ve madde halinde cisimleştirmeyi öğrendikleri Yerküre deneyiminin ilk dönemi.

Makyo - 
İnsanı, Ruhun gerçek deneyiminden uzaklaştıran spiritüel laf kalabalığı ve klişeler. Adamus bunu spiritüel saçmalık olarak betimler.

Melek – Kaynaktan doğmuş, RUH’un ( Spirit ) sevgisi ile yaratılmış, ruhu olan varlık.

Namaste – İçindeki Tanrı’nın diğerinin içindeki Tanrı’yı onaylaması.

Nhahyu – Bilinçliliğin özel bir öğesi; bilinçlilik, farkındalık, duyarlılık ve hisleri betimlemek için kullanılır. Nhahyu ayrıca onları derinlemesine deneyimlemek ve daha sonra serbest bırakmak için hislere balıklama dalmak; bütünüyle-vücut-bulmuş-ve-tamamen-serbest-bırakılmış anlamına gelir. (Nahyu olarak okunur).
“ Biz hislerden söz ettik… hisler. Şimdi, bu belki de tam doğru kelime değil, çünkü farklı bir kelime var, temelde “his” ve “bilinç” ve “farkındalık” ve “duyarlılık” kelimelerini birleştiren eski bir Lemurya kelimesi. Bilinç. Farkındalık. Duyarlılık. Hisler. İşte temelde siz busunuz.

Bunun için kullanılan o eski Lemurya kelimesi “yu” idi. Ve belki de bu kelime kullanılırken özellikle bilinç ve his unsurlarına değinilmek istendiğinde daha doğru bir ifade için “nhahyu” kullanılırdı Nhahyu Hisler ve farkındalık, algılama, duyarlılık anlamına geliyor.

Siz nhahyu’sunuz – hisler – ve şu anda tüm o hisleri alıyorsunuz, tüm bu nhahyu yaşamınıza akıyor. Siz nhahyu’ya direndiniz, tüm çevrenizdeki hislere ve bilinç farkındalığına direndiniz. Bunu kendinizden uzaklaştırıyordunuz çünkü aslında insan veçheniz korkuyordu, dışardaki hislere – başka insanların hislerine, dünyadaki hislere ya da Gaia’nın hislerine – derinlemesine dalarsanız, kendi kimliğinizi kaybedeceğinizden korkuyordunuz.

Siz birkaç his katmanını açtınız, ama şimdi bunu tam yapmak zamanıdır, çünkü iş hislerde bitiyor. Zihin, eski haber. Zihin yorgun ve yıpranmış halde ve siz de bunu biliyorsunuz. Zihin fazla çalıştı, fazla kullanıldı ve ona fazla güç yüklendi. Ama her şey nhahyu ile, hislerle ilgilidir.” Kuthumi

Oh-Be-Ahn
 - Zaman yolcularının yolculukları esnasında birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları kadim bir selamlama ve kutsama. “Nerede olursan ol, yolculuğun için sana saygı duyuyorum” anlamına gelir.

Pakauwah – İnsan deneyiminizi desteklemek için kendi özünüzün bir uzantısı olarak tarafınızdan yaratılmış olan bir totem veya ruhani hayvan.

RUH (Spirit)  – Tanrı da denir, Kaynak veya Sonsuz Bir.  Her ruhu olan varlığın içindeki tanrısal kıvılcım.

Ruhu olan Varlıklar – RUH ( Spirit) kendini dışarıya doğru ifade ettiğinde  tüm ruhlar(soul) varlığa dönüştüler. Her ruhu olan varlık kendi içerisinde özgün ve kişisel bir ifadeyle Kaynak’ın yaratıcı özü ve mutlak ve bağımsız enerjisini barındırır.

Sam – Tobias’ın şu andaki Dünya enkarnasyonunun takma adıdır., 19 Temmuz 2009 tamamen bedenlenmiştir.

Sha-dhar
 -“ Hayat vermek anlamına gelir, hayata hayat vermek, hayata nefesle hayat üflemek  Siz bunu buraya geldiğinizden beri gerçekleştiriyorsunuz. Kendinizi kendi hayatınıza soluyorsunuz, akıtıyorsunuz – siz bunu fiziksel biçim edindiğinizden beri gerçekleştiriyorsunuz.” Adamus

Shaumbra - 
Uyanış sürecinden geçen nisan grubu için Tobias ve diğerlerinin kullandığı isim. Tobias bu terimin gizli spiritüel toplantılar için bir araya gelen- birçoğunun Eseniler olduğu- kişiler tarafından Yeshua ben Joseph (İsa) döneminde ortaya çıktığını öne sürmektedir. Eski İbraniceden kabaca çevrildiğinde,

Shaumbra kelimesinin ilk kısmı “şau-hom” olarak okunur. “Şau-hom” yuva veya aile demektir. Kelimenin ikinci kısmı “ba-rah” ise yolculuk ve görev anlamına gelir. Bu iki ifade bir araya getirildiğinde ise “şau-hom-ba-rah” oluşur ve bir arada yolculuk yaparak deneyimleyen aile anlamına gelir. Tobias, İncil’in gönderildiği zamanlarda “shaumbra”nın aynı zamanda erkek veya kadın tarafından kullanılan bir eşarp veya şal olduğunu da söyler. Bu şal, toplanma zamanı olduğunu diğerlerine bildirmek için kullanılan çok belirgin bir fes kırmızısıdır. (Şom-bra olarak okunur)

Şaud
 - Bir Şaud esnasında, bir insan veya fiziksel olmayan bir varlık tarafından - Tobias gibi - dinleyici grubunun spiritüel özü bir araya getirilir. Grubun kolektif mesajı daha sonra kanal olan kişi aracılığıyla gruba geri iletilir. Daha basit söylenecek olursa, izleyici aslında kendi içsel özünü dinlemektedir.

Tanrı – Geldiğimiz Kaynak veya RUH.  Aynı zamanda özümüzde içimizde olan, içimizdeki ilahî yaratıcı öz.

Tien Tapınakları – Shaumbra’nın ilk kez enerji çalışmak için toplandığı Atlantis’te bulunan özel bir yer. Birçok Shaumbra birbirini tapınakta birlikte çalıştıkları dönemden tanımaktadır.

Tobias – Doğruluğu şüpheli olan (devasa) Tobit Kitabı’nda yer alan, Kırmızı Meclis adı verilen spiritüel öğreti grubundan meleksel bir varlık. Tobias 21 Ağustos 1999’dan 19 Temmuz 2009 yılına kadar toplumsal mesajlara kanallık etti ve şu anda Yerküre’de fiziksel bir bedende yaşamakta. Tobias’ın Geoffrey Hoppe kanalıyla verdiği  mesajları, insanları  kendi içsel- tanrısal özlerini kabul etmeleri için sevgiyle cesaretlendirmiştir.

Üçüncü Çember – Bütünüyle mutlak ve bağımsız kişinin enerjisi veya özü. Dışarıdaki herhangi bir şeye ihtiyacı olmadan kendini tamamlama. Senin kendi Üçüncü Çember’in senin yükselme halin ve senin tam ve bütün mutlaklığın ve bağımsızlığındır.

Veçheler – “Ben Kimim?” sorusunu cevaplamak için Yaratıcı Varlıklar olarak bizim kullandığımız farklı roller veya kimlikler. Yaşamımız boyunca (ör. çocuk, ebeveyn, iş sahibi, şifacı, vb.) karşımıza çıkan çeşitli durumlarda kendi veçhelerimizi yaratırız. Ayrıca geçmiş yaşamlarımızda, rüyalarımızda ve çok boyutlu alemlerde birçok veçhemiz vardır. Veçheler “sıkıştığında” bilinç içine ve dışına hareket ettikçe kaos ve karışıklığa neden olurlar. Ancak, bilinçli seçimle bu veçheleri içimizde ait oldukları yere kabul eder ve onlarla tamamen birleşiriz.

Yakın Dünya Alemleri - Hayat süreçleri arasında gidip gelen birçok varlığın özünün olduğu Yerküre’yi çevreleyen fiziksel olmayan alemler. Yerküreyle çok yakından ilgili olan bilinçliliğin bir katmanı.

Yeni Enerji – Bizim tanrısal doğamız ile insani doğamız dâhil düalitenin bütünleşmesine izin veren enerjinin yeni evrimi. Mevcut enerji titreşirken yeni enerji aynı anda tüm yönlere genişlemektedir.

Yeshua ben Joseph
 - İsa olarak da bilinir; kolektif Hıristiyan Bilincinin insan tezahürü, Yerküre’ye “ Tanrısalın Yerküredeki insan ile kaynaşması zamanı”nın geldiğini anlayanlar tarafından getirilmiştir.

Yuva – Yaradılış’ın İlk Çemberi. Geldiğimiz kaynak. Bir’lik.

Yükselme  –Kendini  bütünüyle ve tüm olarak onaylama ve kendini herhangi bir koşul olmadan sevme, insan varoluşunun tüm kısıtlamalarını serbest bırakma ve Öz’ün her bir parçası ile tamamen bütünleşme halidir.

Bu bilgiler www.crimsoncircle sitesinden alınmıştır.